Mae Bryn Gloch wedi enill sawl gwobr dros y blynyddoedd, yn cynnwys "AA Best campsite in Wales 2005" a Caravan Magazine "Best Touring Park in Wales 2006".

Mae'r safle wedi ei ranu i 7 cae gwahannol, i gyd gyda golygfeydd o'r mynyddoedd.
 
10 amp yw'r cyflenwad trydan sydd ar gael i garafanau, pebyll a motorhomes.

Mae gan y "Superpitches" drydan, dŵr a draen ac maent gydag arwyneb pob tywydd ac hefyd ardal o wair ger pob llain.

 North Wales Web Design