Cyfleusterau

Lle chwarae

• Cawodydd a thoiledau moethus
• Baddon
• Ystafell rhiant a phlentyn
• Cawod a thoiled i'r anabl
• Pwyntiau trydan
• Safleoedd pob tywydd gyda dŵr yfed
• Cawod a thoiled i'r anabl
• Ty Golchi
• Siop yn gwerthu nwyddau gwersylla, bwyd ac alcohol a.y.y.b
• Ffôn
• Ystafell Deledu
• Wifi
• Lle Chwarae plant
• Ystafell Chwaraeon
• Golff mini
• Tenis Bwrdd
• LLe Barbeciw
• Pysgota Brithyll
• Siop sglodion 1 milltir
• Tafarn 1 milltir

Peiriant te a choffi


 

 North Wales Web Design