Carafanau Sefydlog

Mae gennym garafanau sefydlog moethus newydd i'w llogi.

Yn y carafanau gellir cysgu hyd at 6 o bobl, 1 ystafell gyda gwely dwbwl, 1 ystafell gyda 2 wely sengl a gwely tynnu allan dwbl ychwanegol hefyd yn yr ystafell fyw. Mae microdon, teledu lliw, chwaraewr DVD/CD, oergell, popty maint llawn a gwres ymhob carafan. Ystafell 'molchi: cawod, toiled a basn. 


Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw un o'r carafanau, na cwn yng ngharafanau'r Wyddfa a Tryfan. 


Darperir: 
Duvet (2 ddwbl a 2 sengl), 6 cobennydd.  Bydd angen i chi ddod â chynfasau/gorchudd duvets  a gorchudd cobennydd, tyweli a llieiniau sychu llestri.  Mae llestri, celfi coginio, cyllyll a ffyrc a.y.y.b. ymhob carafan.  Trydan, nwy a TAW yn gynwysiedig yn y pris.
Blaendal o £100 yr wythnos i'w dalu adeg bwcio.  Gellir talu â cherdyn credyd dros y ffôn neu anfon siec drwy'r post yn daladwy i "Bryn Gloch".  Y gweddill i'w dalu pan gyrhaeddwch.  Ni ellir ad-dalu blaendal.  Gellir cyrraedd ar ôl 1 pm a dylid gadael erbyn 10 y bore olaf.

 

 

Eilio static caravan layout

 

 

 North Wales Web Design