Prisiau Pebyll a Charafanau
 
Pris i 2 o bobl mewn carafan teithiol neu babell
 
 

2017

 

Llain Glaswellt

Llain Glaswellt Gyda Trydan

Super pitch

Llain caled gyda trydan, dŵr a draen

   2 Ion

28 Chwef

£16

-

£21

  1 Mawrth

12 Ebrill

£16

£19

£21

13 Ebrill

16 Ebrill

£26

£29

£31

17 Ebrill 27 Ebrill          £16                 £19                        £21

28 Ebrill

30 Ebrill

£26

£29

£31

  1 Mai

25 Mai

£16

£19

£21

26 Mai

28 Mai

£30

£33

£35

29 Mai

  4 Mehefin

£20

£23

£25

  5 Mehefin

13 Gorff

£16

£19

£21

14 Gorff

24 Awst

£20

£23

£25

25 Awst

27 Awst

£30

£33

£35

28 Awst

  3 Medi

£20

£23

£25

  4 Medi 31 Hydreff
£16 £19 £21
   1 Tach 18 Rhagfyr £16 - £21

Oedolyn ychwanegol  £4              Plant 3-16 oed £2          Cŵn £2                Ceir ychwannegol £5 

                                                        Adlen, Pabell plant, Gazebo £2        

Lleiniau tymhorol ar gael 1af Mawrth – 31ain Hydref  £1800

 
Mae angen talu 2 noson fel blaendal neu'r taliad llawn os yn archebu lle ar gyfer penwythnos Gŵyl Banc. Gellir talu gyda cherdyn dros y ffôn ar 01286 650216.
 
 
Prisiau Carafanau Sefydlog
 

2017

 
Mae'r pris yn gynwysedig o TAW, nwy a thrydan
Gellir meiddiannu'r garafan ar ôl 1 y prynhawn ac angen gadael erbyn 10 y bore ar y diwrnod olaf. 
Mae angen blaendal o £100 er mwyn sicrhau cadw'r garafan i chi , gellir gwneud hyn gyda cherdyn ar 01286 650216.
Mae gwyliau byr ar gael yn ystod y tymor tawel.

 

 North Wales Web Design