GWERSYLL  CARAFAN A PHARC GWERSYLLA GOGLEDD CYMRU

Croeso i Bryn Gloch, gwersyll carafan a gwersylla

Mae Bryn Gloch, yn  ganolfan  wirioneddol  hardd ar gyfer carafanio, gwersylla a gwyliau wrth droed yr Wyddfa yng nghanol Parc Cenedlaethol  Eryri, Gogledd Cymru.  Parc sydd wedi ennill gwobrau , mae’r safle ar lannau afon Gwyrfai a golygfeydd  rhyfeddol o bob rhan o’r lleoliad.
Cyrchfan dawel,sydd yn berffaith ar gyfer gwyliau teulu.  Os oes gennych garafan dynnu, pabell, pabell-drelyr neu gartref modur, neu os ydych am logi un o’n carafanau sefydlog  mae Bryn Gloch yn fan unigryw gyda ‘r golygfeydd gwych a’r gweithgareddau hamdden ac awyr agored sydd ar gael yn y fro.
Mae ein llety hunan arlwy yn cynnwys y Byncws, sef uned fawr gyda lle cysgu i 16 o bobl.  Hefyd mae gennym nifer o garafanau sefydlog  i gysgu 6 yr un. 
Mae lleiniau tymhorol i garafanau ar gael hefyd.
Mae’r mynyddoedd a’r llynnoedd a glan y môr i gyd yn agos atoch ac atyniadau arbennig fel Castell Caernarfon a Phorthmeirion.

Agored yn awr.

Ffoniwch ni ar 01286 650216 i weld beth sydd ar gael.

 
 North Wales Web Design